UPRAVNI ODBOR:

 • RAJKO OŠLAK – predsednik
 • ZDRAVKO TRETJAK – namestnik predsednika
 • ZOFKA OŠLAK – tajnica
 • MARJAN OVČAK – poveljnik
 • MATEJA OVČAK – predsednica komisije za delo z mladino
 • OLGA ČERU – predsednica komisije za delo z ženami
 • OTO VAČOVNIK – predsednik komisije za delo z veterani
 • NEJC OŠLAK – predsednik komisije za odlikovanja
 • FRANC URH - član

POVELJSTVO:

 • MARJAN OVČAK – poveljnik
 • JERNEJ URH - namestnik poveljnika
 • VINKO SLEMNIK - podpoveljnik
 • DUŠAN GEROLD – pomočnik poveljnika za IDA
 • MARTIN VRENČUR - pomočnik poveljnika za PP
 • GREGOR SLEMNIK – pomočnik poveljnika za RV
 • ADI HABERMAN – pomočnik poveljnika za zveze
 • STANISLAV PAVALEC – glavni strojnik
 • JOŽE PUŠNIK - upravnik gasilskega doma
 • DAMJAN OVČAK - upravnik gasilskega doma

NADZORNI ODBOR:

 • ANTON BIJOL
 • DOMINIK ČERU
 • SENTA LORENCI KRIČEJ