UPRAVNI ODBOR:

 • MARKO LEŠNIK – predsednik
 • JELKA FURMAN – namestnica predsednika
 • ZOFKA OŠLAK – tajnica
 • MARJAN OVČAK – poveljnik
 • ALEKSANDRA PUŠNIK – predsednica komisije za delo z mladino
 • PETRA VERDINEK – predsednica komisije za delo z ženami
 • OTO VAČOVNIK – predsednik komisije za delo z veterani
 • MIHA PEČOVNIK – član
 • DRAGO ŠIRNIK – član

POVELJSTVO:

 • MARJAN OVČAK – poveljnik
 • VINKO SLEMNIK – namestnik poveljnika
 • MARTIN VRENČUR – podpoveljnik
 • JERNEJ URH – pomočnik poveljnika za IDA
 • SAŠO ČERU – pomočnik poveljnika za PP
 • RENE GRIL – pomočnik poveljnika za RV
 • RAJKO OŠLAK – pomočnik poveljnika za zveze
 • STANISLAV PAVALEC – glavni strojnik
 • DAMJAN OVČAK – upravnik gasilskega doma
 • JOŽE PUŠNIK – upravnik gasilskega doma

NADZORNI ODBOR:

 • ANTON BIJOL
 • JOŽE BALIŠ
 • DOMINIK ČERU