UPRAVNI ODBOR:

 • RAJKO OŠLAK – predsednik
 • OVČAK MARJAN – namestnik predsednika
 • ZOFKA OŠLAK – tajnica
 • DUŠAN GEROLD – poveljnik
 • MATEJA OVČAK – predsednica komisije za delo z mladino
 • OLGA ČERU – predsednica komisije za delo z ženami
 • FRANC URH – predsednik komisije za delo z veterani
 • NEJC OŠLAK – predsednik komisije za odlikovanja
 • ZDRAVKO TRETJAK – član

POVELJSTVO:

 • DUŠAN GEROLD – poveljnik
 • GREGOR SLEMNIK – namestnik poveljnika
 • JERNEJ URH - podpoveljnik
 • RENATO ČERU – pomočnik poveljnika za IDA
 • TOMAŽ CANK - pomočnik poveljnika za PP
 • VINKO SLEMNIK - pomočnik poveljnika za tekmovanja
 • DAMJAN OVČAK - pomočnik poveljnika za zveze
 • RADO FERK – glavni strojnik
 • BENO OVČAK – upravnik gasilskega doma
 • JAKA KRIČEJ – upravnik gasilskega doma

NADZORNI ODBOR:

 • ANTON BIJOL
 • DOMINIK ČERU
 • ADI HABERMAN