Kategorija

Gasilske enote se razvrščajo v posamezne kategorije glede na potrebno število gasilcev in tehnično opremljenost. Število gasilcev in tehnična opremljenost za posamezno kategorijo GE se določi na podlagi teh meril in drugih značilnosti območja delovanja GE, ki je določen z operativnim gasilskim načrtom. Druge značilnosti so zlasti organiziranost, velikost, opremljenost ter oddaljenost GE in druge značilnosti, zaradi katerih se pri določitvi kategorije posamezne GE ali osrednje GE lahko odstopi od meril, določenih s to uredbo. Naše društvo (gasilska enota) spada v III. kategorijo razvrščenosti gasilskih enot.