Usposabljanja operativnih članov

 

Usposobljenost operativnih članov enote po specialnostih:

Naziv specialnosti

Št. članov

Št. članic

Skupaj

tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A

11

11

tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago

21

21

tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B

5

5

tečaj za vodje intervencij

2

2

tečaj za strojnika

11

11

tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata

20

1

21

obnovitveni tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata

5

5

tečaj za uporabnika radijskih postaj

14

14

tečaj za tehničnega reševalca

9

9

tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi

5

5

tečaj za reševalca na vodi

4

4

tečaj za vodjo čolna

8

8

tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin

4

4

tečaj za inštruktorja

2

2

tečaj za predavatelja

1

1

tečaj za bolničarja

6

6

usposabljanje za informatiko

3

3

tečaj za mentorja mladine

3

4

7

tečaj za vodjo članic

1

1

usposabljanje za delo s helikopterjem

2

2

praktične vaje za IDA

10

10

SKUPAJ

146

8

154