Usposabljanja operativnih članov

Usposobljenost operativnih članov enote po specialnostih:

 uporabnik IDA  20
 sodnik GŠTD  4
 mentor mladine  5
 tehnično reševanje  8
 nevarne snovi  6
 strojnik  11
 radijske zveze  14
 informatik  2
 bolničar  3
 vodja čolna  7
 MŽ  22
 HOT FIRE-modul A  7
 HOT FIRE-modul B  4
 reševanje na vodi  3
 delo s helikotperjem  1