Usposabljanja operativnih članov

Usposobljenost operativnih članov enote po specialnostih:

 uporabnik IDA  12
 tehnično reševanje  3
 nevarne snovi  2
 strojnik  10
 radijske zveze  9
 bolničar  3
 vodja čolna  7
 MŽ  6
 HOT FIRE-modul A  4
 reševanje na vodi  3