ČLANI IN ČLANICE

Članstvo društva vedno niha, v društvu se vključujejo novi člani, nekateri pa zaradi družinskih poti iz kraja ali drugih vzrokov društvo zapuščajo. Vendar so tisti, ki so člani društva, aktivni, zelo disciplinirani in prizadevni.

 

 

Članstvo gasilcev ob 130. obletnici društva, ki šteje v letu 2022 154 članov, je:

 • 20 pionirjev
 • 12 mladincev
 • 13 pripravnikov
 • 32 operativnih gasilcev
 • 3 rezervni operativni gasilci
 • 40 veteranov
 • 30 članov gasilske organizacije
 • 4 podporni člani

 

Čini operativnih članov:

 • 9 članov – pripravnik
 • 1 član – gasilec
 • 5 članov – gasilec I. stopnje
 • 7 članov – gasilec II. stopnje
 • 2 člana – višji gasilec I. stopnje
 • 2 člana – višji gasilec II. stopnje
 • 2  člana – nižji gasilski častnik
 • 6 članov – nižji gasilski častnik I. stopnje
 • 4 člani – nižji gasilski častnik II. stopnje
 • 2 člana – gasilski častnik
 • 2 člana – gasilski časnik I. stopnje
 • 3 člani  – gasilski častnik II. stopnje
 • 1  član – višji gasilski častnik org. smeri II. stopnje
 • 1 član – višji gasilski častnik II. stopnje