Namenite del dohodnine

Kako podarite 0,5% dohodnine?

Najprej se odločite za do največ pet organizacij, ki jim boste namenili skupno 0,5 % odstotka vaše dohodnine. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Zato je donacija za vas brezplačna. Z donacijo pa boste omogočili, da bodo nevladne organizacije prispevale h kakovosti bivanja v naši družbi.

Nato izpolnite svoje podatke in podatke organizacij v za to namenjen obrazec. To lahko storite na več načinov. V obrazcu določite, koliko boste namenili posamezni organizaciji – skupno največ 0,5 %.

Odločite se za organizacijo

Seznam upravičencev določi vlada na predlog Ministrstva za finance vsako leto do 31. julija za leto, za katero se namenja dohodnina. Aktualni seznam bomo vsako leto objavili na tej spletni strani.Kar 40 % donacij smo davčni zavezanci v letu 2007 namenili organizacijam s področja obrambe ter zaščite, reševanja in pomoči. Na tem seznamu pa lahko najdete organizacije tudi z mnogih drugih področij.

Skupno so upravičenci – organizacije, ki jim lahko namenite donacijo – razdeljeni v 14 kategorij:

1. Delo, družina in socialne zadeve
2. Gospodarstvo
3. Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana
4. Kultura
5. Notranje zadeve
6. Obramba, zaščita, reševanje in pomoč
7. Okolje in prostor
8. Pravosodje
9. Promet
10. Šolstvo, šport in mladinsko delo
11. Verske skupnosti
12. Visoko šolstvo, znanost in tehnologija
13. Zdravje
14. Zunanje zadeve

 Sporočite vašo odločitev

Sporočite, komu boste namenili 0,5 % dohodnine na naslednje načine:

1. Izpolnite obrazec na spletni strani eDavki.

ALI

2. Natisnite obrazec, ga izpolnite, nato odnesite ali pošljite na davčni urad.

ALI

3. Poiščite do največ pet nevladnih organizacij, ki so vam pri srcu, na spletu. Na njihovih spletnih straneh boste zagotovo našli podatke ali pa poseben gradnik, ki vam omogoča izpolnitev podatkov. Natisnite obrazec, ga podpišite in pošljite na davčni urad.

Več na: http://www.dobrodelen.si